Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

2013 - Desperate Souls of Tortured Sands

Ένας χρόνος πέρασε, ένα ακόμα ήρθε. Πολλά έχουν αλλάξει σε αυτό το διάστημα και άλλα τόσα έμειναν ως έχουν. Αν μπορούσα να κάνω μια ευχή αυτή θα ήταν να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε, ο καθένας μας ξεχωριστά, εκείνα που μας κάνουν να χαμογελάμε, εκείνα που μας δίνουν δύναμη και σθένος και εκείνα που μας κρατάνε ζωντανούς στη μικρή πορεία της ζωής. Η παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνει τις καλύτερες μουσικές αλλά εκείνες που πέρασα περισσότερο χρόνο μαζί τους.  Υγεία.

1.    Atlantean Kodex - The White Goddess 

2.      Blood Ceremony - The Eldritch Dark

3.       Fates Warning - Darkness in a Different Light

4.       Tribulation - The Formulas of Death

5.       Aosoth - IV: An Arrow in Heart

6.       Abysmal GriefFeretri

7.       Mourning BelovethFormless

8.       Subrosa - More Constant than the Gods

9.       Sacriphyx - The Western Front

10.   Grave Miasma - Odori Sepulcrorum

11.   Ataraxie - L'Être et la Nausée

12.   Fell Voices - Regnum Saturn

13.   Beyond - Fatal Power Of Death

14.   Gallow God - The Veneration of Serpents

15.   Portal Vexovoid

16.   Procession - To Reap Heavens Apart

17.   Universe217 Never

18.   Mael Mórdha - Damned When Dead

19.   Carcass - Surgical Steel

20.   Gris - À l'Âme Enflammée, l'Äme Constellée

21.   Sulphur Aeon - Swallowed by the Ocean's Tide

22.   Wheel Icarus

23.   Krypts - Unending Degradation

24.   Oranssi PazuzuValonielu

25.   Necrowretch - Putrid Death Sorcery 

Δεν υπάρχουν σχόλια: